Sousedi online dating

Západní Německo bylo v roce 1952 zakládajícím členem Evropského společenství uhlí a oceli a v roce 1957 zakládajícím státem Evropského hospodářského společenství (EHS).

V současnosti je Německo významným členem jak Evropské unie (EU), tak Evropské měnové unie (EMU). Německou měnou je euro, které v roce 2002 nahradilo německou marku.

Německo je federativní a demokratickou parlamentní republikou, tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi (Bundesländer). Německo je členským státem OSN, NATO, uskupení G8 (resp. Na základě nominální hodnoty HDP je německá ekonomika čtvrtá největší na světě a největší v Evropě.

Na zbylém území Německa vznikly v roce 1949 dva státy, Německá demokratická republika (NDR) a Spolková republika Německo (SRN).

Zvláštním politickým útvarem byl Západní Berlín, který ale měl po celou dobu své existence pevné vazby na SRN.

V roce 1990 se znovusjednocený Berlín a pět obnovených zemí na území bývalé NDR připojily ke Spolkové republice Německo.

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN; německy: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Na západě sousedí Německo s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem.

Search for sousedi online dating:

sousedi online dating-55sousedi online dating-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sousedi online dating”

  1. I have usually refrained from posting/hosting other people's scanlations, mostly because I'd rather focus on MYSELF (yes, the ego knows no bounds! Seriously though, it's fairly easy to do a little detective work and find other scanlator groups tackling various genres, with a wide variety of specialties and philosphies.