Kreiranje odece online dating

Kad je radno vreme prestalo da mi bude problem i kada mi odlazak na posao i povratak kući nisu oduzimali vreme, novac i energiju, osmočasovno radno vreme je postalo bukvalno to – osam časova radnog dana uloženih u posao, da bih preostalih 16 sati podelila na osam sati sna i osam sati ostalih stvari (prisetimo se ovoga na prvomajskom uranku! Što je saobraćajna kolona duža, ukupno vreme koje se podvodi pod stavku „posao“ se produžava, pa više nije 8 časova, nego 9 ili 10. Prelaskom na rad od kuće, gužve u saobraćaju, zeleni talasi, vremenske prilike, gužve i kolapsi su prestali da me brinu, i postalo mi je sasvim normalno da se na poslu pojavim pola sata ranije.Ne zato što moram, nego zato što mogu i zato što hoću.Kada motivacija za rad više nije smanjena stresom transporta do posla i sa posla, dobijeno vreme se koristi na kreativan način.Dobar deo ljudi bi na pitanje šta voli da radi u svom životu između ostalog odgovorio da voli da putuje. Kada je posao bio vezan i za mesto i za vreme, sva putovanja moraju biti u vreme unapred određenog i na vreme najavljenog godišnjeg odmora.

Na prvi pogled mi je ovo izgledalo kao da treba da dokažem da je 2 + 2 = 5, što je moj suprug prokomentarisao rečima: „Sve zavisi od toga kako definišeš operaciju sabiranja.“ I tako je počelo…Suštinski početak novog stila života nije sam početak rada na novom poslu koji omogućava rad od kuće, već kreiranje ideje o tome kako bi u idealnom svetu posao morao da bude prilagođen zaposlenima, a ne zaposleni poslu.Taj mindset je u mom slučaju stvaran godinama – bilo je potrebno vreme da odbacim postulate o zaposlenju, koji nam se tokom odrastanja nameću.Tokom školovanja jutra sam uglavnom provodila „na autopilotu“, da bi tek popodne počinjalo realno budno stanje i učenje kao efikasna i efektna radnja.Izgledalo je kao da sam hardverski ovde, ali sa softverom koji je podešen za vremenske zone nekih sunčanih ostrva u Atlantskom okeanu.

Search for kreiranje odece online dating:

kreiranje odece online dating-36kreiranje odece online dating-67kreiranje odece online dating-61kreiranje odece online dating-13

„Kako ćes ići na posao kad si budna do jutra, a onda spavaš do podneva“, pitali su se svi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “kreiranje odece online dating”

  1. We met following a weekend that Beth was away with a group of couples and had had enough with 'the single life' and decided she would go on a date with 'the next half decent guy' that sent her a message on RSVP.