Foametea din basarabia online dating punji nivesh online dating

Una din multiplele consecinţe ale ocupării sovietice a fost înfometarea populaţiei Basarabiei.

Conducerea sovietică, cât şi istoriografia postbelică comunistă a susţinut că foametea din Basarabia a fost generată de un complex de cauze, considerând drept primordiale: distrugerea economiei Basarabiei ca consecinţă a Războiul II Mondial, economie ce înregistra în anii 1944-1945 o insuficienţă a produselor alimentare.

Respectiv sovieticii, ca cauză principală, considerau şi seceta prezentă în 1945 şi în 1946. În anul următor recolta a constituit doar 365 de mii de tone, dintre care erau planificate să fie sechestrate 252 mii de tone, planul fiind mai târziu micşorat la 165 mii tone.

Consemnam atunci, în spaţiul dintre Prut şi Nistru, progresele istoriografiei din ultimele două decenii în explorarea arhivelor şi în studierea dimensiunii politice a trecutului nostru recent. M., convocate la 11 februarie 1947, că, în urma unei călătorii de serviciu prin satele republicii, a ajuns la concluzia că nu mai era posibil să fie stabilit numărul exact al deceselor de inaniţie. Felcerul a trebuit să precizeze că acele „câteva cazuri de distrofie” au fost în număr de 259.Făceam, de asemenea, unele observaţii pe marginea inserţiei modeste a istoriei orale şi a anchetelor sociologice în analizele dedicate perioadei comuniste şi valorificării nesemnificative a memorialisticii. El preciza că instanţele republicane erau informate despre aceasta superficial, telefonic, iar când, începând cu mijlocul lunii ianuarie, au început să se efectueze vizite la domiciliu, s-au depistat cadavre care zăceau neînhumate timp de mai mult de o lună. Concluzia care se desprinde din informaţia prezentată este că situaţia cifrică privind fenomenul analizat nu s-a caracterizat prin acurateţe.În plus, semnalam existenţa a sute de mărturii dedicate primului deceniu de comunism în Basarabia, apărute în diverse publicaţii periodice, datorită efortului remarcabil al ziariştilor noştri. Liderii de la Chişinău ştiau însă că proporţiile dezastrului erau înspăimântătoare.În acel context, susţineam – şi persist în continuare – că sursele narative pot aduce un spor de înţelegere a felului cum a funcţionat regimul comunist în Moldova Sovietică, dar şi a societăţii actuale, cu preferinţele sale ideologice, cu anumite repere axiologice, cu propensiunea pentru manipulări şi practici de guvernare specifice. În caz contrar, nu se explică de ce în informaţia trimisă la Moscova, la 21 decembrie 1946, aceştia furnizau, în privinţa distroficilor, o cifră care nu concorda cu statisticile consemnate (fără a fi făcute publice) în documentele de partid şi de stat.Cred că prinosul subiectivităţii la decriptarea regimului totalitar – regim care a ştiut să manipuleze fabulos inconştientul – poate fi substanţial, iar literatura autoreferenţială poate deschide largi perspective şi livra numeroase idei. În asemenea condiţii, estimarea volumului asistenţei oferite de stat sinistraţilor nu putea fi făcută decât tot atât de arbitrar ca şi în cazul datelor invocate anterior. considera că la acordarea unui împrumut similar, în august 1946, s-au comis „greşeli” şi „abuzuri”, lucrătorilor de partid şi de stat li se recomanda să se deplaseze în mediul rural şi să-i ajute pe activiştii locali să alcătuiască actele respective.

Search for foametea din basarabia online dating:

foametea din basarabia online dating-52foametea din basarabia online dating-39foametea din basarabia online dating-57

Fiind întotdeauna o alegere – de subiecte, de situaţii sau de trăiri – a celui care rememorează, naraţiunea trimite la esenţialul ce a marcat viaţa oamenilor în comunism. Kaşnikov, susţinea în cadrul unei şedinţe a biroului C. În acord cu hotărârile luate la Moscova, conducerea republicană a dat indicaţii în vederea acordării unui împrumut de cereale celor sinistraţi şi creării cantinelor publice pentru alimentarea lor. După ce listele erau prezentate la comitetele executive şi aprobate de acestea, distribuirea cerealelor revenea preşedinţilor de soviete săteşti şi activiştilor locali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “foametea din basarabia online dating”